Kira Hukukunda Bağlantılı Sözleşme Yasağı Dönemi

Güncelleme tarihi: 9 Eyl 2020

KİRA HUKUKUNDA BAĞLANTILI SÖZLEŞME YASAĞI DÖNEMİ BAŞLADI

BAĞLANTILI SÖZLEŞME NEDİR


TBK MADDE 340- ‘’Konut ve çatılı işyeri kiralarında sözleşmenin kurulması ya da sürdürülmesi, kiracının yararı olmaksızın, kiralananın kullanımıyla doğrudan ilişkisi olmayan bir borç altına girmesine bağlanmışsa, kirayla bağlantılı sözleşme geçersizdir.’’ Denilmektedir.

Belirtilen madde ile kiracının menfaati göz önünde tutularak, daha zayıf olan tarafın hakları koruma altına almayı amaçlamaktadır. Türk Hukundaki bu emredici nitelikteki hüküm, bazı Avrupa devletlerinde esas hüküm niteliğinde bulunmaktadır.

Bu tür durumlara uygulamada genellikle, ofis ya da AVM içlerinde işyeri kira sözleşmelerinde karşılaşılmaktadır.


YASAĞIN ŞARTLARI NELERDİR

1. Söz konusu yasağın uygulanması için gerekli ilk şart, kiralananın bir konut ya da çatılı işyeri olmasıdır. Örneğin bir arazi kiralamasında yasak geçerli olmayacaktır.

2. İkinci şart ise, kira sözleşmesi hükümlerinin uygulanmasının başka bir sözleşmeye bağlı olmasıdır. Sözü edilen ‘’başka sözleşme’’ aynı kira sözleşmesi içinde yer alan bir yan hüküm de olabilmektedir.

3. Bağlantılı sözleşme ya da bir yan hüküm ile düzenlenmiş sözleşmenin kiralanan taşınmazın doğrudan kullanımına ilişkin olmamalıdır.

4. Edimler arasında aşırı dengesizlik olması; Örneğin AVM içlerinde yeralan ve işyeri kiracılarını doğrudan ilgilendiren bir takım araç ya da hizmetin satın alınması her ne kadar kiralananı doğrudan ilgilendirmekte ise de, bu mal veya hizmetlerin fahiş rakamlar üzerinden satın alınarak, bu masrafların işyeri kiracılarına yansıtılmasının yasak kapsamında olduğu kabul edilmektedir.

5. Mal veya hizmetin belirli firma ya da kişilerden satın alınmasına ilişkin dayatma da yasağın uygulanması için elverişli şartlardandır.

6. Kiracının yararının bulunmaması, başka bir anlatışla, kiracının kiracı sıfatından dolayı belli bir hizmet ya da malı hiçbir yararı bulunmaksızın satın almaya zorlanması da yasağın uygulanması şartları arasındadır.

7. TBK md 340 bağlantılı sözleşmelerin taraflarına ilişkin bir açıklık getirmemesine rağmen, Türk Hukukunda yer alan düzenlemelerden kiracının kiraya veren veya üçüncü kişiler olabileceği görülmektedir. Ancak bağlantılı sözleşme yasağının uygulanması için, kiralayanın kiracı ile üçüncü kişi ile yaptığı sözleşmenin kuruluş aşamasında katılması şartı bulunmaktadır.

8. Bağlantılı sözleşme yasağı ile, yukarıdaki maddelerden anlaşılacağı üzere, kiracı aleyhine bir yaptırım engellenmeye çalışılmaktadır. Bu tür bir yaptırımın varlığı kesin hükümsüz olacaktır.Yasağın uygulanması için bir yaptırım gereklidir.

-Yazıya ilişkin Haklar Dikey International Hukuk ve Avukatlık’a Aittir-DKHA

32 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör