İNGİLTERE İLE SERBEST TİCARET ANLAŞMASI İMZALANMASININ ARDINDAN……

Dikey International

Law & Consultancy

18/01/2021

TİCARET BAKANLIĞIMIZCA VERİLEN DESTEKLER


FUAR DESTEKLERİ

Birleşik Krallık ile serbest ticaret anlaşmasının yürürlüğe girmesiyle, Ticaret Bakanlığımızca sunulan yurtdışı faaliyetlere ilişkin kira ve fuar destekleri daha büyük önem kazandı.


İkili ticari ilişkilerin 2 yıllık döneme istinaden en yoğun olması öngürülen ülkeler ABD, Brezilya, Çin, Etiyopya, Fas, Güney Afrika, Güney Kore, Hindistan, Irak, İngiltere, Japonya, Kenya, Malezya, Meksika, Özbekistan, Şili, Rusya dır.

Türk şirketlerinin yurtdışı fuarlara katılımları bireysel ve milli katılık şeklinde Ticaret Bakanlığımızca desteklenmektedir.

Desteğe esas tutar, her fuar için ayrı ayrı belirlenmekle birlikte, ülke veya sektör bazında da yer kira tutarı, nakliye, ulaşım, stand kiralama gibi masraflar değerlendirilerek Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenmektedir.

2021 Yılında Destek Kapsamındaki fuarlara ilişkin ödemeler;

Katılımcı Firma Desteği Destek Konusu Destek Oranı Hedef Ülke için Destek Üst Sınırı ( 2021 ) Fuar Katılım Desteği Genel Ticaret Fuarı %50 %70 92.000 TL Sektörel Fuar 140.000 TL Prestijli Fuar Sektörel Fuar ( Yıllık 2 fuar için ) %50 %70 472.000 TL Desteğe Esas Tutar - Yer kirası, - Nakliye - Ulaşım - Standa ilişkin giderler Desteklenen giderler için hesaplanan ortalama maliyetler ile Milli ve Bireysel her fuar için 1 m2 başına firmaya ödenecek Desteğe Esas Tutar Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenir ve açıklanır. Firma’nın Toplam Destek Tutarı = Desteğe Esas Tutar x Katılım m2 si olarak hesaplanır. Şeklinde düzenlenmiştir.

KİRA VE MARKA TESCİL DESTEĞİ

2010/6 sayılı “Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” çerçevesinde, şirketlerin yurtdışında gerçekleştirdikleri tanıtım faaliyetleri, yurtdışında açtıkları birimlerine ilişkin kira giderleri ve marka tescili giderleri desteklenmektedir.

Yukarıda belirtilen tebliğe göre Türkiye’de faaliyet gösteren bir şirket yurtdışında doğrudan şube açabileceği gibi, yurtdışındaki şirket ile Türkiye’deki ana şirketin organik bağını ispat edebilmesi halinde yurtdışındaki şubeleri de birim açabilmektedir. Buna ilişkin yurtdışında açılacak olan, depo, mağaza, showroom gibi birimlere ait kira giderleri Ticaret Bakanlığı tarafından belirli oran ve tutarlarda desteklenmektedir. Tebliğin, 6, 7 ve 8. Maddelerinde desteğin miktarı belirtilmiştir.

MADDE 6 – (Değişik:RG-16/2/2018-30334) (1) Sınai ve ticari şirketler veya bu şirketlerle aralarında organik bağ bulunan ve yurt dışında faaliyet gösteren şirket veya şubeleri tarafından yurt dışında açılan birimlerin kira giderleri (reyon olması halinde kira veya komisyon giderleri), her bir birim başına;

a) Açılan birimin mağaza olması halinde % 50 oranında ve yıllık en fazla 120.000 ABD Dolarına kadar,

b) Açılan birimin depo, ofis, showroom, ürün teşhir serası/tarlası veya reyon ile üzerine bina yapılmak üzere kiralanan arsa olması halinde % 50 oranında ve yıllık en fazla 100.000 ABD Dolarına kadar, desteklenir.

(2) Yurt dışı ana sanayiye orijinal parça üreten ve/veya tedarik eden sınai ve ticari şirketler veya bu şirketlerle aralarında organik bağ bulunan ve yurt dışında faaliyet gösteren şirket veya şubeleri tarafından yurt dışında kiralanan depo kira gideri ile Genelgede belirtilen depolama hizmetlerine yönelik giderler % 50 oranında ve yıllık en fazla 250.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

(3) İşbirliği Kuruluşlarının üyelerinin faaliyette bulunması amacıyla kiralayacakları yurt dışı ofislerin kira giderleri % 50 oranında ve yıllık en fazla 100.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

MADDE 7 – (Değişik:RG-2/12/2016-29906) (1) Ticari şirketler veya bu şirketlerle aralarında organik bağ bulunan ve yurt dışında faaliyet gösteren şirket veya şubeleri tarafından yurt dışında açılan birimlerin kira giderleri (reyon olması halinde kira veya komisyon giderleri), her bir birim başına;

a) Açılan birimin mağaza olması halinde % 40 oranında ve yıllık en fazla 100.000 ABD Dolarına kadar,

b) Açılan birimin depo, ofis, showroom, ürün teşhir serası/tarlası veya reyon ile üzerine bina yapılmak üzere kiralanan arsa olması halinde % 40 oranında ve yıllık en fazla 75.000 ABD Dolarına kadar,

desteklenir.

MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ’in 6 ncı ve 7 nci maddelerinde belirtilen birimlere ilişkin net kira harcamaları desteklenir.

(2) (Değişik:RG-2/12/2016-29906) Şirketler ve İşbirliği Kuruluşları kira giderleri desteğinden her bir ülke için en fazla dört yıl yararlandırılır. Dört yıllık süre ülkedeki ilk birimin ilk destek ödemesine esas teşkil eden ödeme belgesi tarihinden itibaren başlar.

(3) (Değişik:RG-2/12/2016-29906) Yurt dışındaki birimlere ilişkin kira desteğinden yararlanılabilmesi için kiracı ile kiraya verenin ilişkili kişi olmaması ve kiralanan yerin konut olarak kullanılmaması gerekir.

Kira desteği, 25 birim ile sınırlı olup, 4 yıl süre ile verilmektedir. Dört yıllık süre ile ülkedeki ilk birimin ilk destek ödemesine esas teşkil eden ödeme belgesi tarihinden itibaren başlar.

Kira desteği için bağlı olunan ihracatçı birliğine başvuru yapılır.

Kaynak 2010/6 sayılıYurt Dışı Birim, Marka Ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ

24 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör