İş Yeri Kira Bedellerinde Stopaj Oranı

En son güncellendiği tarih: 13 Eyl 2020

İŞYERİ KİRA BEDELLERİNDE STOPAJ ORANI % 10 A ÇEKİLDİ

2813 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARI İLE 31 ARALIK 2020 (DAHİL) TARİHİNE KADAR GEÇERLİ OLMAK ÜZERİNE İŞYERİ KİRALARINA İLİŞKİN STOPAJ ORANI

GVK md 70 ve md 94 kapsamında yapılan ödemelerde 31 Temmuz 2020 tarihi itibariyle, yarıya düşürülerek, % 10 oranına çekilmiştir.


GVK Madde 70 – Aşağıda yazılı mal ve hakların sahipleri, mutasarrıfları, zilyedleri, irtifak ve intifa hakkı sahipleri veya kiracıları tarafından kiraya verilmesinden elde edilen iratlar gayrimenkul sermaye iradıdır:

1 OCAK 2021 TARİHİNDEN İTİBAREN KARAR ÖNCESİ STOPAJ ORANI OLAN % 20 ÜZERİNDEN DEVAM EDECEKTİR.

15 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör

İSTANBUL

 

Barbaros Bulvarı 75/7 – Beşiktaş / İstanbul / Turkey

 

İZMİR

 

Eminoğlu Plaza 288/4Sk. No: 14/41 K. 4 Mansuroğlu Mah.

Bayraklı / İzmir / Türkiye

 

© Copyright - DIKEY INTERNATIONAL - All rights reserved

İRTİBAT

 T/F   /  + 90 212 259 23 13    

Mob/whatsapp  /  + 90 531 925 04 05

 

E-Mail        / info@dikeyinternational.com